Commissie van Advies

De Commissie van Advies ( CvA) is een commissie die advies aan het bestuur kan ondersteunen het jaar door met advies over de lopende zaken.

Bestaat uit:
Joep Kluwen
Martijn van der Vis
Merle Schots
Koen Jansen

Contact: tartletos@wur.nl