Commissie van Advies

De Commissie van Advies (CvA) is een commissie die het bestuur ondersteunt door advies te geven over lopende zaken. Het CvA bestaat volledig uit oud bestuursleden.

Voor het jaar 2020-2021 bestaat het CvA uit:

  • Dagmar van Esch
  • Marloes Abbink
  • Maaike de Kreek
  • Roel Kox