Commissie van Advies

De Commissie van Advies (CvA) is een commissie die het bestuur ondersteunt door advies te geven over lopende zaken. Het CvA bestaat volledig uit oud bestuursleden.

Voor het jaar 2018 – 2019 bestaat het CvA uit:

  • Koen Jansen
  • Tim van Rooij
  • Charlotte van Haren
  • Judith de Heer