Nieuw bestuur

25 september werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierbij is het bestuur gewisseld, het nieuwe bestuur bestaat uit:
-Laurelynn Cornfield (voorzitter)
-Mandy Erkelens (secretaris)
-Esther Peerlings (penningmeester)
-Mattijs Herpers (wedstrijdcommissaris-thuis)
-Merle Schots (wedstrijdcommissaris-uit)
-Marijke Olthoff (commissaris publiciteit)

Klik hier voor de voorstelstukjes.