Nieuw bestuur

Donderdag 3 oktober was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Tarlétos. Tijdens de ALV is het afgelopen jaar geëvalueerd, het bestuur gewisseld en zijn de plannen voor komend jaar goedgekeurd.

Klik hier om foto’s van de ALV te zien.

Benieuwd naar het nieuwe bestuur? Zij stellen zich hier voor.

Het bestuur wil het bestuur 2012-2013 “Running Wild” bedanken voor hun grote inzet afgelopen jaar! Wij hopen er dit jaar net zo’n geslaagd jaar van te maken!