Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Beste leden, ereleden en donateurs van Tartlétos,

Graag willen we jullie uitnodigen voor de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 22 april om 19:30 uur, in de vergaderzaal van sportcentrum de Bongerd (Bornsesteeg 2). Tijdens de vergadering komt de halfjaarlijkse afrekening aan bod en er zal gesproken worden over materialen, wedstrijdhesjes en het lustrum. Wij denken dat deze vergadering zo’n anderhalf uur gaat duren, dus niet heel lang.

De agenda, informatie over de verschillende onderwerpen en de halfjaarlijkse afrekening volgen zo snel mogelijk.

Er zal natuurlijk ook taart zijn tijdens deze ALV. Om te zorgen dat er genoeg taart is, vragen wij jullie je aan te melden voor de ALV door een mailtje te sturen naar tartletos@wur.nl.

Met sportieve groet,
‘Strak in trainingspak’
Bestuur 2013-2014