Reglement

Clubrecordreglement W.A.V. Tartlétos
Het volgende clubrecord reglement is ingesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2015. Het clubrecordreglement zal zodoende ingaan op 6 oktober 2015. De clubrecords zullen bijgewerkt worden aan de hand van dit reglement vanaf 25 september 2014. De clubrecords die behaald zijn voor 25 september 2014 zullen blijven gelden, ongeacht of deze volgens dit reglement geldig zouden zijn.

1    Algemeen
1.1    Bij de clubrecords wordt er onderscheid gemaakt tussen baan-, indoor- en wegwedstrijden.
1.2    Daarnaast wordt bij de clubrecords onderscheid gemaakt tussen courante, incourante en ludieke onderdelen. Courante onderdelen zijn alle onderdelen waarop de Atletiekunie nationale records erkent. Alle overige onderdelen die op reguliere wedstrijden gedaan kunnen worden, die behoren bij het normale wedstrijdprogramma, zullen incourante onderdelen zijn. Ludieke onderdelen zijn onderdelen die, naast de beoefening van het onderdeel zelf, nog een ander (ludiek-)element bevatten (bijv. Griekse onderdelen en bierestafettes).
1.3    Er kunnen alleen clubrecords worden gevestigd in de categorie ‘senioren’. Bij junioren- en masterwedstrijden kunnen hierdoor alleen clubrecords gehaald worden indien de voorwaarden (o.a. het gewicht van het werpmateriaal en de hoogte van de hordes) gelijk zijn aan de voorwaarden van senioren op dat onderdeel.
1.4    Er kunnen alleen clubrecords behaald worden als de uitslag opgenomen is in de officiële uitslagen van de wedstrijd. Uitzondering hierop zijn de clubrecords op ludieke onderdelen, zie artikel 4.

2    Baan- en indoorwedstrijden
2.1    Bij baan- en indoorwedstrijden kunnen er alleen clubrecords gehaald worden op wedstrijden die door de Atletiekunie goedgekeurd zijn (of door een andere bij de International Association of Athletics Federations (IAAF) aangesloten organisatie) of op Nederlandse Studentenkampioenschappen (NSK’s).
2.2    Bij baan- en indoorwedstrijden kan er alleen een clubrecord behaald worden door een atleet die een wedstrijdlicentie heeft bij Tartlétos. Behalve bij NSK’s, hier is een wedstrijdlicentie niet verplicht en kunnen er daarom ook clubrecords behaald worden door een atleet die (recreant-)lid is van Tartlétos. Ongeacht deze persoon een wedstrijdlicentie bij een andere vereniging heeft.
2.3    Bij clubrecords die behaald worden op een estafette moet artikel 2.2 van toepassing zijn op alle atleten van het estafetteteam.
2.4    Bij tijden die met de hand gemeten zijn (i.p.v. door middel van elektronische tijdmeting) moet, om deze te kunnen vergelijken met elektronische tijden, bij de handtijd voor afstanden tot en met 300 meter (inclusief hordennummers en estafettes tot en met 4x 80 meter) 0,24 seconde opgeteld worden. Bij de handtijden voor de 400 meter, 400 meter horden en de 4 x 100 meter estafette moet 0,14 seconde opgeteld worden. Bij afstanden, langer dan 400 meter, is geen correctie nodig.
2.5    Bij baanwedstrijden kunnen bij onderdelen tot en met 200m (zowel sprint- als hordennummers), verspringen en hink-stapspringen alleen clubrecords worden behaald als op deze wedstrijd de windsnelheid is gemeten. Prestaties met een windvoordeel van meer dan 2.0 m/s kunnen niet als clubrecord worden erkend. Bij het behalen van een meerkamp-clubrecord mag het windvoordeel tot en met 4.0 m/s zijn.
2.6    Aangezien niet duidelijk is in hoeverre artikel 2.4 van toepassing is geweest op clubrecords die behaald zijn voor 25 oktober 2014, zal er onderscheid gemaakt worden tussen clubrecords met elektronische tijden en met handtijden tot het moment dat de elektronische tijd (of een gecorrigeerde handtijd) sneller is dan de handtijd.

3    Wegwedstrijden
3.1    Bij wegwedstrijden kunnen alleen clubrecords worden gehaald op wedstrijden met een door de Atletiekunie officieel gecertificeerd parcours of als het parcours goedgekeurd is door de Association of International Marathons and Distance Races (AIMS).
3.2    Bij wegwedstrijden kan er alleen een clubrecord behaald worden door een atleet die lid is van Tartlétos. Deze persoon moet voor deze wedstrijd wel uitkomen voor Tartlétos indien mogelijk. Bij sommige wedstrijden kun je geen vereniging opgeven, dan is alleen lid zijn van Tartlétos voldoende.
3.3    Bij wegwedstrijden kunnen netto tijden als clubrecord worden erkend als deze tijd op gecontroleerde wijze is verkregen (bijv. door middel van Championchip of MYLAPS Bibtag). Indien de tijd niet op gecontroleerde wijze is verkregen, zullen de bruto tijden tellen.
3.4    Bij clubrecords die behaald worden bij een Ekiden moet artikel 3.2 van toepassing zijn op alle atleten in het team.

4    Ludieke onderdelen
4.1    Als een Tartleet een clubrecord wilt halen op een ludiek onderdeel dan moet deze Tartleet aan het bestuur toestemming vragen of het onderdeel ludiek genoeg is.
4.2    Voor het behalen van een clubrecord op een Ludiek onderdeel moeten tenminste 2 andere Tartléten aanwezig zijn geweest om dit te kunnen bevestigen. Of, als er maar één Tartleet aanwezig is, moet er fotografisch bewijs zijn.
4.3    Voor het behalen van een clubrecord op een Ludiek onderdeel moet er vanaf 6 oktober 2015 fotografisch bewijs zijn van de gemeten tijd of –afstand.
4.4    Er wordt vanuit gegaan dat alle Tartléten eerlijk om zullen gaan met clubrecords op ludieke onderdelen en dus dat er alleen clubrecords op ludieke onderdelen worden doorgegeven als deze ook daadwerkelijk gehaald zijn. Mocht dit niet het geval zijn en geeft iemand ten onrechte door een clubrecord gehaald te hebben op een ludiek onderdeel dan moet deze persoon als straf een feest organiseren voor alle leden waar tenminste 1000L bier aanwezig zal zijn dat kosteloos door alle leden van Tartlétos geconsumeerd mag worden.

5    Bestenlijst
5.1    Ieder jaar wordt er een Bestenlijst opgesteld. Dit wordt in principe gedaan door de (oud-) wedstrijdsecretaris-uit.
5.2    De Bestenlijst is een opsomming van prestaties behaald in een jaar, gesorteerd op onderdeel.
5.2.1    Vanaf 6 oktober 2015 wordt in de Bestenlijst alleen de beste prestatie per persoon per onderdeel bijgehouden. Iedere atleet kan hierdoor per onderdeel maar één keer in de Bestenlijst opgenomen worden, met uitzondering van een estafette en Ekiden indien hierbij de teamopstellingen niet identiek zijn.
5.3    In de Bestenlijst worden alleen courante en incourante onderdelen opgenomen.
5.4    De Bestenlijst van jaar xxxx-yyyy loopt altijd van 1 oktober jaar xxxx tot en met 30 september jaar yyyy. Met uitzondering van de Clubkampioenschappen, deze zullen nog bij de Bestenlijst van het jaar ervoor opgenomen worden.
5.5    In de Bestenlijst worden alleen prestaties opgenomen die vallen onder dezelfde voorwaarden als de clubrecords.
5.6    Naast de Bestenlijst per jaar wordt er ook een ‘Bestenlijst aller tijden’ bijgehouden. De ‘Bestenlijst aller tijden’ bevat per courant onderdeel de beste 20 personen uit alle Bestenlijsten. Indien er minder dan 20 atleten aller tijden aan een onderdeel hebben meegedaan zullen er uiteraard minder prestaties in de ‘Bestenlijst aller tijden’ worden opgenomen. De incourante onderdelen zullen niet worden opgenomen in de ‘Bestenlijst aller tijden’.
5.7    De ‘Bestenlijst aller tijden’ wordt ieder jaar bijgewerkt na het opstellen van de normale Bestenlijst.