Loopgalacommissie

Voor één thuiswedstrijd is een eigen commissie opgericht. Het Tartlétos Loopgala wordt al meer dan 10 jaar door tartleten georganiseerd en is een grote Atletiekunie-baanwedstrijd waarin verschillende onderdelen van atletiek aan bod komen (100m, 200m, 400m, 800m, 5000m, verspringen, kogelstoten,discuswerpen). De afgelopen jaren stond er een sterk bezette 10.000m als hoogtepunt op het programma. Hier werden meerdere limietpogingen voor olympische spelen en andere grote toernooien behaald!
Sponsoren zijn noodzakelijk voor zo’n wedstrijd en het zoeken van sponsoren is dan ook een van de taken van de commissieleden. Het geld wat via sponsoren binnenkomt, en alle overige ‘geldstromen’ die bij zo’n wedstrijd horen, worden keurig bijgehouden door de penningmeester. Daarnaast zijn er op de wedstrijddag veel vrijwilligers nodig en zorgt de commissie ervoor dat een ‘topjury’ aanwezig is. Ook aan de promotie van het loopgala wordt aandacht besteed, waaronder het ontwerpen van posters en flyers.
Zie ook www.tartletosloopgala.nl

De Loopgalacommissie wordt dit jaar gevormd door de volgende mensen:
Julien van Dijk
Nienke Köllmann
Jelger Elings
Marit van Brug
Hidde Politiek
Charlotte van Haren
Janine de Wit (advies)